Latest posts

Bẫy mà 99% khách hàng rơi vào khi mua bảo hiểm, bảo sao thường kêu ca ‘tôi bị lừa’

 

 Dưới đây là 6 nguyên tắc mua bảo hiểm đúng cách. Nếu làm được 6 điều này thì mua “bảo hiểm” sẽ không làm bạn thiệt thòi đâu. Bảo hiểm là một công cụ để quản lý rủi ro tài chính trong cuộc sống của mọi người. Ý nghĩa thực sự của việc mua bảo…